Εγκύκλιος Συντονιστικής 63/2019-Φορολογικό-Ν.4646/2019

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α΄ 201) ο Ν.4646/2019 με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», τον οποίο και σας επισυνάπτουμε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας