Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31/12/2019 8/1/2020