Ανακοίνωση Συντονιστικής – Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΑΣ & εισφοράς ΟΑΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση (2.7.2015) του Ε.Τ.Α.Α. αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ – ΤΑΣ των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2015, των κατώτατων εισφορών (ΤΑΝ & ΤΑΣ) έτους 2014 καθώς και της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ μέχρι 31 Ιουλίου 2015.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας