Ανακοίνωση Συλλόγου 2019-Ενημέρωση ΦΜΑ-Έγγραφο προς Διοικητή ΑΑΔΕ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’αριθ. Πρωτ. 540/20.12.2019 έγγραφο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. προς τον κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, με το οποίο η Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. ζητά την μετάθεση του χρόνου έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων κεφαλαίου για ένα μήνα, ήτοι από 01.01.2020 στις 01.02.2020, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Από 1.1.2020 προγραμματίζεται η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Φ.Μ.Α.

Όμως ο χρόνος που απομένει μέχρι της ημερομηνίας αυτής είναι ελάχιστος, λόγω του φόρτου εργασίας μας και των εορτών, για την πλήρη ενημέρωση και εξοικείωση των συμβολαιογράφων και υπηρεσιών με το σύστημα αυτό, γεγονός που καθιστά δυσχερή έως αδύνατη την εφαρμογή του συστήματος.

Γι’ αυτό και παρακαλούμε να ορισθεί ότι η ημερομηνία του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Φ.Μ.Α. θα αρχίσει από 1.2.2020».

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων θα υλοποιηθεί σταδιακά εντός του έτους 2020, αρχής γενομένης με την υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Α., των απλών περιπτώσεων μεταβίβασης ακινήτου. Οι δηλώσεις για τις συστάσεις διηρημένων (οριζοντίων και καθέτων) ιδιοκτησιών, των τροποποιήσεων αυτών, των διανομών και ανταλλαγών, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μεταγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εμπειρία από την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων και οι τυχόν διορθώσεις που θα προκύψουν κατά το αρχικό αυτό στάδιο. Ακολούθως θα υλοποιηθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις με χαριστική αιτία και τις κληρονομίες. Στο διάστημα δε μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του νέου συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει οδηγίες χρήσης της εφαρμογής και θα δημιουργήσει οπτικοακουστικό υλικό με σκοπό την ενημέρωση των συμβολαιογράφων.

Θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.       

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: