Εγκύκλιος Συντονιστικής-66 2019-Πληρωμή ΦΜΑ στις ΔΟΥ

Θέμα: « «Πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων στις Δ.Ο.Υ.».

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Φορολογικής Διοίκησης της ΓενικήςΔιευθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 1.Διεύθυνση Εισπράξεων 2. Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίουτης ΑΑΔΕ κ. Ευθυμίου Σαΐτη, με θέμα την πληρωμή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου στις ΔΟΥ, 

η καταβολή του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), για τις 30/12/2019 και 31/12/2019, δύναται να πραγματοποιηθεί στις Δ.Ο.Υ. με την προσκόμιση τραπεζικής επιταγήςκατά παρέκκλιση των οριζομένων στην ΠΟΛ. 1212/2012, όπως ισχύει, και για λόγους εξαιρετικής ανάγκης για την οποία απαιτείται η εμφάνιση της πληρωμής του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) στο σύστημα taxis εντός του έτους 2019.

Στις περιπτώσεις αυτές, και μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι Δ.Ο.Υ. βεβαιώνουν την εξόφληση του φόρου επί του σώματος της υποβληθείσας δήλωσης Φ.Μ.Α., προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης