Ανακοίνωση Συλλόγου-2020-Υποβολή δηλώσεων κεφαλαίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

μετά από σχετική επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων κεφαλαίου εξακολουθεί και υλοποιείται με τη γνωστή διαδικασία, δηλαδή της υποβολής των σχετικών δηλώσεων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και μετά την 01.01.2020. Για οποιαδήποτε αλλαγή της διαδικασίας υποβολής θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και ενημέρωση του Συλλόγου μας.  

Συνημμένα αρχεία: