Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 08.01.2020

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς πλήρη ενημέρωσή σας, το πρακτικό της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-1-2020, όπως συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τον πρόεδρο αυτής, κ. Σταύρο Κουταλιανό, Συμβολαιογράφο Ρόδου. Σύμφωνα με το πρακτικό, οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν την αποχή από «κάθε συμβολαιογραφική πράξη που σχετίζεται με την επισύναψη πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ ή δικαιολογητικού περί μη επισύναψής του, από τη διενέργεια πλειστηριασμών και όσων πράξεων σχετίζονται με υποβολή δηλώσεων και εν γένει από κάθε πράξη που σχετίζεται με υποβολή δηλώσεων ΦΜΑ, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών. Κατά τη διάρκειας της αποχής δεν θα χορηγούνται άδειες. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι τη διενέργεια της τακτικής γενικής συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει (26/1/2020 ή 2/2/2020) όπου θα τεθούν εκ νέου ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τα ανωτέρω για λήψη νέας απόφασης μετά από εκτίμηση της μέχρι τότε διαμορφωμένης κατάστασης».

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης