Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Συνάντηση με Υφυπουργό Οικονομικών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 07/01/2020 και με αριθμό πρωτ. 3 ανακοίνωσης της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με την προγραμματισμένη και πραγματοποιηθείσα  συνάντηση στις 08.01.2020 με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, στην οποία το Σύλλογό μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ρούσκας και η Ταμίας κα. Ευτυχία Καραστάθη,  οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα :

Στην ως άνω συνάντηση, στην οποία παρέστη σχεδόν σύσσωμη η Συντονιστική Επιτροπή και αφού εκφράσαμε τα προβλήματα που προκάλεσε η ψήφιση του Ν. 4646/2019, με ρυθμίσεις διαφορετικές από τις αρχικά συμφωνηθείσες, στο συμβολαιογραφικό σώμα και την ανασφάλεια, που θα προκαλέσει η εφαρμογή του στις συναλλαγές και την από μέρους του κ. Υφυπουργού κατανόηση και διάθεση εξεύρεσης λύσης συμφωνήθηκαν τα κάτωθι :

  • Ως προς το άρθρο 36 του Ν. 4646/2019, δεν θα υπάρχει πρόστιμο στον συμβολαιογράφο, εφόσον δεν υπάρχει ζημία του ελληνικού δημοσίου και η έννοια της φορολογικής ταυτότητας, όπως προσδιορίσθηκε θα αλλάξει. Κάθε πρόστιμο, που προβλέπεται στον ως άνω Νόμο θα επανεξεταστεί και θ’ αναθεωρηθεί. Οι δε υπεύθυνες δηλώσεις περί του χρόνου απόκτησης ακινήτου και της υποχρέωσης δήλωσης αυτού στον ΕΝΦΙΑ θα καταργηθούν ή θα περιοριστούν σε ελάχιστες περιπτώσεις, τη στιγμή που το περιεχόμενό τους προκύπτει από το συμβολαιογραφικό έγγραφο.
  • Σε σχέση με την υποβολή των δηλώσεων κεφαλαίου προσδιορίσθηκε ότι ο συμβολαιογράφος θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την ταύτιση των προσδιοριστικών στοιχείων του ακινήτου με αυτά που περιλαμβάνονται στο συνταχθησόμενο συμβόλαιο. Οι δε κυρώσεις, σε αντίθετη περίπτωση, θα είναι μόνο αυτές που προβλέπονται από τον Ν. 1587/1950, όπως ισχύει και όχι οι αναφερόμενες στον Ν. 4646/2019, οι οποίες και θα αλλάξουν.
  • Η υποχρέωση αποστολής του συμβολαίου εντός δεκαπέντε ημερών προς την φορολογική αρχή θα μετατεθεί στο τέλος του επόμενου μήνα, απαλλάσσοντας έτσι τον συμβολαιογράφο από την αποστολή αλληλογραφίας προς τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
  • Πρόκριμα εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής των δηλώσεων κεφαλαίου, το οποίο και συμφωνήθηκε, είναι η κωδικοποίηση των σχετικών με αυτό διατάξεων (Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αξίας Ακινήτων, Φορολογίας Κεφαλαίου και ΕΝΦΙΑ).
  • Στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο προωθεί η ΑΑΔΕ, έχει ήδη προβλεφθεί και υλοποιηθεί αρχικά η εισαγωγή των Τιμών Ζωνών, όπως αυτές απεικονίζονται στο σχετικό έντυπο Ε9, τις οποίες και ο συμβολαιογράφος ελέγχει, όπως κάνει μέχρι σήμερα, και φροντίζει να ταυτίζονται με την περιγραφή του ακινήτου στο συμβόλαιο, που συντάσσει.
  • Ουδεμία εμπλοκή φέρει ο συμβολαιογράφος σε σχέση με την χορήγηση απαλλαγής πρώτης κατοικίας, καθώς και στην τελευταία επίδειξη της εφαρμογής έχει ήδη υλοποιηθεί η απεμπλοκή του από οποιαδήποτε «κρίση» και ευθύνη, τα δε απαιτούμενα στοιχεία τα ελέγχει η διοίκηση και οποιοδήποτε συμπληρωματικό ζητηθεί «προσκομίζεται» από τον φορολογούμενο.
  • Προ της οποιασδήποτε εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν στην έδρα κάθε συμβολαιογραφικού συλλόγου σεμινάρια για την χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής, θα υπάρξει έντυπος οδηγός χρήσης, καθώς και ηλεκτρονικά μέσα αυτοματοποιημένης επίδειξης παραδειγμάτων. Έχει επίσης συμφωνηθεί η αμφίδρομη επικοινωνία και η βελτίωση της εφαρμογής με σχόλια και παρατηρήσεις των συμβολαιογράφων.
  • Για όλα αυτά, αλλά και για μια σειρά ενεργειών που πραγματοποιεί ο συμβολαιογράφος για τον πωλητή θα υπάρξει θεσμοθετημένη αμοιβή για την οποία απαιτείται ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών), η έκδοση της οποίας έχει ήδη συζητηθεί με τους αρμόδιους φορείς.

Τα παραπάνω που συμφωνήσαμε με τον κ. Υφυπουργό και τα οποία σας αναφέραμε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, είναι και ο βασικός λόγος που δεν προτάθηκε από εμάς, ως μέσο πίεσης υλοποίησής τους, η αποχή από τα καθήκοντα μας. Πιστεύουμε ότι η αποχή ενός κλάδου από τα καθήκοντά του αποτελεί το έσχατο μέσο πίεσης και είναι σαφώς μία «λύση» όταν ο συνδιαλεγόμενος επιδεικνύει αδιάλλακτη στάση και διακόπτει κάθε δίαυλο επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Στην προκειμένη περίπτωση, κρίνοντας εκ των αποτελεσμάτων της επίσημης και θεσμικής συνάντησης της Συντονιστικής με τον αρμόδιο υφυπουργό διαφαίνεται ότι οι γέφυρες επικοινωνίας υφίστανται, παραμένουν ανοιχτές και υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν και τα υπόλοιπα αιτήματα του κλάδου. Άλλωστε αυτό διαφαίνεται και από τις απαντήσεις αλλά και τη στάση που τήρησε ο κ. Υφυπουργός κατά την ιδιωτική συνάντηση που είχε την ίδια ημέρα Τετάρτη 8-1-2020 με την συνάδελφο κα. Μάνδρου, μέλους του διοικητικού συμβουλίου και της αντιπολίτευσης του Συλλόγου μας κατόπιν δική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (για την οποία μάλιστα ενημερωθήκαμε, αφού είχε πραγματοποιηθεί, κατά τη διάρκεια της Γενικής μας Συνέλευσης, του ανώτατου θεσμικού μας οργάνου).

Πάρα ταύτα, η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι απόλυτα δεσμευτική και σεβαστή από όλους μας, οφείλουμε δε όλοι να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις στο πλαίσιο ενός παραγωγικού διαλόγου και υπολογίζοντας στην αρχική διάθεση της κυβέρνησης να βελτιώσει τις νομοθετικές εκείνες ρυθμίσεις που έχουν προκαλέσει ευλόγως έντονη δυσφορία στο σώμα. Η διοίκηση του Συλλόγου, θεσμικά, συντεταγμένα και σε συνεννόηση με την Συντονιστική Επιτροπή συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της και να προσπαθεί να αμβλύνει τις συνέπειες του ως άνω νομοθετήματος και να βελτιώσει τη θέση του συμβολαιογράφου στις συναλλαγές.

Με τιμή

O Πρόεδρος                                                                   H Ταμίας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Ευτυχία Καραστάθη

Συνημμένα αρχεία: