Ανακοίνωση Συλλόγου-Επικείμενη αναστολή εφαρμογής Ν.4646/2019

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 13/01/2020 και με αρ.πρωτ. 57 ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε ότι, άμεσα το υπουργείο Οικονομικών θα προβεί, εκτός των άλλων, στην μετάθεση του χρόνου έναρξης ισχύος του Ν. 4646/2019, στα πλαίσια της αναγκαίας βελτίωσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, της επιμόρφωσης και ανταλλαγής απόψεων με τους συμβολαιογράφους για τα σημεία εκείνα που χρήζουν βελτίωσης, καθώς και προκειμένου να κωδικοποιηθούν κάποιες από τις απαραίτητες διατάξεις για την εφαρμογή του. Θα ακολουθήσει νεώτερη σχετική ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: