Ανακοίνωση Συντονιστικής – Δικαστικοί Αντιπρόσωποι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015», η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμόν 64 ΦΕΚ/28.6.2015, που σας αποστέλλεται συνημμένα, η διαδικασία δημοψηφίσματος πραγματοποιείται αυτοδικαίως στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και με τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών, που διεξήχθησαν και οι εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Για το διορισμό και την ενημέρωση των διοριζόμενων στις εφορευτικές επιτροπές, δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση απόφασης ούτε η υποβολή αίτησης προτίμησης ή εξαίρεσης στους οικείους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.

Επισημαίνεται δε ότι, όσοι εκ των διορισθέντων στις εκλογές της 25.1.2015 έχουν συνταξιοδοτηθεί ή αποχωρήσει από την υπηρεσία αντικαθίστανται αυτομάτως από τους αναπληρωτές τους, όπως αυτοί είχαν διορισθεί στις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας