Δ.Σ. 20/1/2020

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας για την οποία προσεκλήθησαν όλα τα μέλη αυτού, με θέμα «Λήψη αποφάσεων μετά από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης»δυστυχώς τα μέλη της μειοψηφίας δεν προσήλθαν, ούτε καν ενημέρωσαν για τυχόν κώλυμά τους, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: