Ανακοίνωση Συντονιστικής – Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 31/7/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Νομικών αποφάσισε ομόφωνα, σήμερα, 29.6.2015, την παράταση της προθεσμίας καταβολής των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 προς τα Ταμεία μας, καθώς και την εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι την 31η Ιουλίου 2015, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.

Για το λόγο αυτό συνεδριάζει αύριο 30.6.2015, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α. προκειμένου να επικυρώσει την ανωτέρω απόφαση.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας