Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Αναστολή αποχής

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Kατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που έλαβε χώρα την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι και η αναστολή της αποχής από την άσκηση των καθηκόντων μας. Θα σας αποσταλεί και η σχετική απόφαση.

Με τιμή

O Πρόεδρος                                                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: