Εγκύκλιος Συντονιστικής 3/2020-Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

ΘΕΜΑ: Ν.4652/2020 (Α΄9) Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το Ν.4652/2020 (Α΄9) που αφορά στις ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις προς ενημέρωσή σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας