Ανακοίνωση Συντονιστικής 3-2-2020 – Σχέδιο Αίτησης Επανεξέτασης επιβληθέντος προστίμου για την εφαρμογή του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013

Θέμα: «Σχέδιο Αίτησης Επανεξέτασης επιβληθέντος προστίμου προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σε έλεγχο που διενεργήθηκε από την 01.01.2019 για την εφαρμογή του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέπεια της εφαρμογής της παρ. 31 του άρθρου 66 Ν. 4646/2019 και της παρ. 3 του άρθρου 14 Ν. 4652/2020, σας αποστέλλουμε σχέδιο Αίτησης Επανεξέτασης επιβληθέντος προστίμου προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, για ελέγχους που διενεργήθηκαν από την 01.01.2019 για την εφαρμογή του άρθρου 54Α Ν. 4174/2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας