Επιστολή ΠΡΟΣ Τον κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων