Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Μερική κύρωση δασικών χαρτών-Δράμα

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1994/19.02.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά στην ενημέρωση για την απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.3889/2010 των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, (60 συνολικά), της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας