Διανομή USB Tokens ψηφιακών υπογραφών από 5/3/2020

ΘΕΜΑ: Διανομή USB Tokens ψηφιακών υπογραφών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι από 5/3/2020, τα USB tokens για τις ψηφιακές υπογραφές θα διανέμονται μόνο Τρίτες και Τετάρτες μεταξύ 9:00 και 17:00 από τον 1ο όροφο του Συλλόγου επί της οδού Γ. Γενναδίου αριθμ. 4. Κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες θα απαντώνται και όλες οι σχετικές απορίες και ερωτήσεις (τηλ: 210-3307450 εσωτ. 466).  Οι σειριακοί αριθμοί ΑΔΔΥ θα εξακολουθούν να δίνονται και τηλεφωνικά καθημερινά από 9:30 έως και 15:30 (τηλ: 210-3307450 εσωτ. 452). Υπενθυμίζουμε σε όλους όσους δεν έχουν λάβει σειριακό αριθμό ΑΔΔΥ ή/και δεν κάνει τις σχετικές διαδικασίες για να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ότι καλό θα είναι να το επισπεύσουν. Για δε τους συμβολαιογράφους επαρχίας, οι οδηγίες δίνονται μέσω μηνύματος email, κατόπιν συνεννοήσεως στο εσωτ. 452.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης