Ανακοίνωση Συλλόγου 2020-Αναστολή εργασιών Ειρηνοδικείου Ιλίου

ΘΕΜΑ: Αναστολή Εργασιών Ειρηνοδικείου Ιλίου 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 9/2020 Πράξη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Ιλίου για αναστολή εργασιών του από τις 13-3-2020 έως και τις 27-3-2020.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης