Αναβολή Γενικής Συνέλευσης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ,

παρά την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας, η οποία ελήφθη κατα την συνεδρίαση της 12-3-2020,  περί διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας αύριο Κυριακή 15-3-2020, σε συμμόρφωση με τα αναγγελθέντα χθές μέτρα της Πολιτείας για την πρόληψη της πανδημίας και κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είμαστε υποχρεωμένοι να αναβάλουμε την Συνέλευση επ αόριστον λόγω ανωτέρας βίας. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου μετά την άρση των εκτάκτων μέτρων.

Με τιμή,

Ο πρόεδρος