Ενημέρωση για τη λειτουργία των συμβολαιογραφείων – COVID 19

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, μέχρι σήμερα, κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 επισημαίνουμε τα εξής:

Αναμφισβήτητα στα συμβολαιογραφικά μας γραφεία δεν απαντάται η συνάθροιση και ο συνωστισμός των Δημοσίων Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα γραφεία μαςαποτελούν τόπο αναζήτησης πληροφοριών από τουςενδιαφερόμενους, διενέργειας συναλλαγών καθώς καιπαράδοσης και παραλαβής ποικίλων εγγράφων (π.χ. αντίγραφα κλπ). Συνεπώςο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στα γραφεία μας είναι υπαρκτός.

Από την άλλη πλευρά, σε σχέση με τα αναγκαστικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η λειτουργία των συμβολαιογραφικών μας γραφείων και του Συλλόγου μας, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (το οποίο ρυθμίζει μέχρι και το ωράριό μας) και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου. Συνεπώς, το ΔΣ του Συλλόγου μας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λάβει, μονομερώς, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη διακοπή της λειτουργίας των συμβολαιογραφικών μαςγραφείων. 

Σας πληροφορούμε δε ότι η Διοίκηση του Συλλόγου μας σε συνεργασία με τον ΔΣΑ έχουν έρθει σε επαφές με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένεται η έκδοση σχετικής ΚΥΑ που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των γραφείων μας στιςπαρούσες πρωτοφανείς συνθήκες. 

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα συναρμόδια Υπουργεία, ως προς την λειτουργία των γραφείων μας εφαρμόζουμε αναλόγως όσα μέτρα έχουν ήδη ανακοινωθεί και ισχύουν για την λειτουργία των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 858) και των Υποθηκοφυλακείων (βλ. σχετική σημερινή ανακοίνωση του Εμμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (http://www.ypothath.gr/htm/mortgage/index.php?option=com_content&view=article&id=197:2019-05-24-08-11-40&catid=43:common). Τα μέτρα αυτά ενδεικτικά αφορούν στην εξυπηρέτηση μόνον ως προς τήρηση προθεσμιών, επικοινωνία και εξυπηρέτηση με εξ αποστάσεως μέσα, διά ζώσης εξυπηρέτηση μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού κλπ.

Με τιμή

O Πρόεδρος  Ο Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης