Ανακοίνωση Συντονιστικής 20-3-2020 – Απαγόρευση λειτουργίας Υποθηκοφυλακείων, Κτημ/κών Γραφείων έως 2-4-2020

ΘΕΜΑΕπιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας υποθηκοφυλακείων & κτηματολογικών γραφείων έως και 2-4-2020(ΦΕΚ 936 Β)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19738/19-3-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 936/19-3-2020 τευχ. Β’), με την οποία επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων από 20-3-2020 έως και 2-4-2020.  

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας