Εγκύκλιος Συντονιστικής 36/2015 – Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 από ΟΤΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. Δ13 ΦΜΑΠ 1064366 ΕΞ2015/12-05-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, Τμήμα Α΄-Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 από ΟΤΑ, για να λάβετε γνώση.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης