Ανακοίνωση Συλλόγου 23.3.2020-Περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα

ΘΕΜΑ: Περιορισμός κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ελληνική Πολιτεία, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε όλη τη Χώρα που ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 Απριλίου στις 6 το πρωί.

Σύμφωνα με το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας, μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο, επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

1) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.

2) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

3) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

4) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

5) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

6) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7) Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία, για ατομική σωματική άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι μετακινήσεις πολιτών για την προπαρασκευή ή πραγματοποίηση συναλλαγών ενώπιον συμβολαιογράφου δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσης από το μέτρο του περιορισμού της κυκλοφορίας.

Ο Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. έχοντας κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, όπως αυτές σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί, προκειμένου να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία των συμβολαιογραφείων, καλεί για άλλη μια φορά τα μέλη του να εφαρμόσουν την από 20.03.2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη νομοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.

Υπενθυμίζουμε δε, ότι και η λειτουργία των συμβολαιογραφικών γραφείων, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβάνεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (αριθμ. ΚΑΔ 6910 νομικές υπηρεσίες) που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Α.1053/20-03-2020 και Α.1054/20-03-2020 αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, δημοσιευμένες αντιστοίχως στα ΦΕΚ 949/Β/21-03-2020 και 950/Β/21-03-2020, για τις επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ 69100, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι, ως πληττόμενες από την εξάπλωση του κορωνοϊού επιχειρήσεις, προβλέφθηκε παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 11-03-2020 έως και την 30-04-2020, καθώς και των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 11-03-2020 μέχρι και την 30-04-2020, όπως ειδικώς και λεπτομερώς στα σχετικά ΦΕΚ ορίζεται.

Αναμένεται, η σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εξειδικεύει τον τρόπο παροχής των σχετικών διευκολύνσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών κ.λπ.), καθώς και την τυχόν καταβολή στους ελεύθερους επαγγελματίες, άρα και τους συμβολαιογράφους, και τους εργαζομένους σε αυτούς της σχετικής χρηματικής αποζημίωσης.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης