Ανακοίνωση Συλλόγου 24-3-2020 – Διαρκής ενημέρωση Συλλόγου

ΘΕΜΑ: Διαρκής ενημέρωση Συλλόγου κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος μας με όλες του τις δυνάμεις, βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας, ιδίως τη δύσκολη τούτη περίοδο, προκειμένου να σας παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και κατευθύνσεις σε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν και αφορούν εμάς τους ιδίους και την άσκηση του λειτουργήματός μας ως συνέπεια των ειδικών μέτρων που λαμβάνει καθημερινά η Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης