ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 26032020

 ΘΕΜΑ: Αίτημα της ΣΕΣΣΕ για αναστολή / παράταση προθεσμιών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. Πρωτ. 131/18.03.2020 επιστολή της ΣΕΣΣΕ προς τους κ.κ. Υπουργό Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ, με αίτημα την αναστολή άλλως την παράταση των προθεσμιών που έχουν σχέση με την φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και με την φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, οι οποίες έληγαν ή λήγουν από τις αρχές Φεβρουαρίου 2020 και μετά, για ένα εξάμηνο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας