Ανακοίνωση Συλλόγου – Αποστολή προγραμμάτων συνδυασμών 2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την από 21.4.2015 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε και σ’αυτές τις αρχαιρεσίες, η αποστολή του εκλογικού υλικού των υποψηφίων Προέδρων και των συνδυασμών τους, να γίνει με ευθύνη και δαπάνη του Συλλόγου, σε μια ενιαία ταχυδρομική αποστολή (με το μειωμένο ειδικό ταχυδρομικό τέλος του Συλλόγου, ως Ν.Π.Δ.Δ.).

Μέχρι σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015, παρελήφθησαν προγράμματα και έντυπα των συνδυασμών «ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» και «ΣΥΜ-πραξις», τα οποία και σας αποστέλλονται ταχυδρομικά. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» δεν έχει παραδοθεί εισέτι.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης