Ανακοίνωση Συντονιστικής 27-3-2020 – Πρακτικά Γεν. Συνέλευσης CNUE για COVID-19 (20-3-2020)

ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση Ευρωπαίων Συμβολαιογραφιών (CNUE) για τον COVID-19 με τηλεδιάσκεψη (20 Μαρτίου 2020)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαίων Συμβολαιογραφιών (CNUE) της 20ης Μαρτίου 2020 για τον COVID-19, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας