Βοήθημα των €800,00 στους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύμφωνα με ειδησεογραφικές πληροφορίες, στο μέτρο του βοηθήματος των €800,00 θα συμπεριληφθεί με εισοδηματικά κριτήρια το σύνολο των επιστημόνων –ελευθέρων επαγγελματιών, των οποίων ο Κωδικός Αριθμός δραστηριότητας (ΚΑΔ) συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών, και αναμένεται προς τούτο αύριο η έκδοση σχετικής ΠΝΠ καθώς και η εξειδίκευσή της με αποφάσεις των συναρμοδίων Υπουργών.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση ανάλογα με τιςεξελίξεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: