Ανακοίνωση Συντονιστικής 30-3-2020 – Παράταση αναστολής λειτουργίας δικαστηρίων & διεξαγωγής πλειστηριασμών έως 10-4-2020

ΘΕΜΑ: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020» (ΦΕΚ 1074 Β)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/27-3-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1074 Β/27-3-2020), με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας, καθώς και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020.

Μεταξύ άλλων, στο άρθρο τέταρτο της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται ότι αναστέλλονται από 28.3.2020 έως και 10.4.2020 οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας