Ανακοίνωση Συλλόγου 2-4-2020 – Ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης για συμβολαιγοράφους

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης που αφορούν στους συμβολαιογράφους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 έχουν νομοθετηθεί πολλά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, επιστημόνων, εργαζομένων, φυσικών εν γένει προσώπων.

Προκειμένου να υπάρξει κατά το δυνατόν πλήρης ενημέρωση των μελών μας και να απαντηθούν οι όποιες απορίες έχουν μέχρι σήμερα δημιουργηθεί, ο Σύλλογός μας σας αποστέλλει αναλυτικό ενημερωτικό οδηγό για όλα τα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα και άλλα μέτρα που έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί και αφορούν τους συμβολαιογράφους, ο οποίος συντάχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου μας συνεπικουρούμενη από τον φορολογικό μας σύμβουλο.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης