Ανακοίνωση Συντονιστικής 2-4-2020 – Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας Υποθηκοφυλακείων & Κτηματολογικών Γραφείων

ΘΕΜΑ: Παράταση του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας υποθηκοφυλακείων & κτηματολογικών γραφείων έως και 10-4-2020(ΦΕΚ Β΄1117)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22124/01.04.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών (Β΄1117), με την οποία για το χρονικό διάστημα από 03.04.2020 έως και 10.04.2020 αναστέλλονται:

α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,

β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας