Ανακοίνωση- Ενημέρωση μελών

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΣΕΑΠΑΔ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΥΤΟΥ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ.

ΤΟ ΠΟΣΟ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ  ΠΡΟΣΕΧΩΣ.

ΤΟ ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.