Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2015 – Μεταφορά έδρας – Ορθή επανάληψη εγγράφου Υπ.Δικαιοσύνης

Θ Ε Μ Α: Ορθή επανάληψη εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την «Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Αλίμου»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.3/2015 εγκυκλίου του Συλλόγου, σας κοινοποιούμε συνημμένα την από 14.5.2015 ορθή επανάληψη του υπ’αριθμ.πρωτ. 27622οικ./23.4.2015 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο διευκρινίζεται ότι το Π.Δ. 30/2015 (ΦΕΚ Α’ 40) «Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Αλίμου» αφορά αποκλειστικά και μόνον τους συμβολαιογράφους του Ειρηνοδικείου Αθηνών με έδρα τη Γλυφάδα, οι οποίοι και μπορούν, εφόσον επιθυμούν την μετακίνησή τους στο Δήμο Αλίμου, να υποβάλουν αιτήσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ31, Τμήμα Α14, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 210 7767234, fax 210 7767444).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου