Πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19