Ανακοίνωση Συλλόγου 14-4-2020 – Κοινοποίηση νέων ΚΕΚ για τηλεκατάρτιση

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κ.Ε.Κ. για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης

­

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 574/8-4-2020 ανακοίνωσης, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αποστολής στον Σύλλογο και άλλων προσφορών από Κ.Ε.Κ. για το επιδοτούμενο πρόγραμμα επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, και συγκεκριμένα από τη «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» και το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.enotariat.gr) δημιουργήθηκε ειδικός χώρος με τίτλο «Πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19», όπου έχουν αναρτηθεί και θα αναρτώνται όλες οι προσφορές που αποστέλλονται στο Σύλλογο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                             Θεόδωρος Χαλκίδης