Ανακοίνωση Συλλόγου 23-4-2020 – Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικών από Δικαστήρια

ΘΕΜΑ: Έναρξη της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

1.- Με την υπ’ αριθμ. 114/2020 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου ορίζεται σήμερα 23 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00·η έναρξη της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr για τα Πιστοποιητικά Διαθηκών, Αποποιήσεων, Ανακοπών, Κληρονομητηρίων και Ενδίκων Μέσων. Μετά από πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας στα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Πειραιώς, αυτή θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και στα υπόλοιπα Ειρηνοδικεία του Έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ (Ειρηνοδικεία Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Βασιλικών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Κρωπίας, Λαγκαδά, Λαυρίου, Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Περιστερίου και Χαλανδρίου).

2.- Σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη, κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Πρωτοδικείο Πειραιώς τουλάχιστον για τα εξής Πιστοποιητικά: (α) Περί μη δημοσίευσης Διαθήκης, (β) Περί μη  αποποίησης Κληρονομίας, (γ) Περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος. Στο εν λόγω Πρωτοδικείο, βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης Πιστοποιητικού.

3.- Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών, η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον για τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά. Μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας, θα ενταχθούν στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού και τα υπόλοιπα Πρωτοδικεία του Έργου (Πρωτοδικεία Αθηνών, Χαλκίδας), τουλάχιστον για τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά. Τα Πρωτοδικεία του Έργου ΟΣΔΔΥ­ΠΠ, εν συνεχεία, θα προχωρήσουν σε εμπλουτισμό του είδους των διατιθεμένων μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ πιστοποιητικών.

4.-Κατά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Παραλαβής Πιστοποιητικού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.solon.gov.gr στο Εφετείο Πειραιώς για τα εξής Πιστοποιητικά: (α) Πιστοποιητικό Περί Κατάθεσης Ένδικων Μέσων, (β) Πιστοποιητικό Περί Μη Κατάθεσης Ένδικων Μέσων, (γ) Πιστοποιητικό Περί Αναβολής Πινακίου. Μετά από πιλοτική λειτουργία τριών (3) ημερών, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αιτήσεως Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικού στα Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ευβοίας για τους παραπάνω τύπους πιστοποιητικών.

Στην ανωτέρω Πράξη επισημαίνεται, ότι για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 8721 ΕΞ 2020/14.04.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1384/Β’/14.04.2020), η ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση πιστοποιητικού δεν απαιτεί καταβολή αποϋλοποιημένου ενσήμου.

Συνημμένα σας αποστέλλονται η υπ’ αριθμ. 114/2020 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, καθώς και η υπ’ αριθμ. 8721 ΕΞ 2020/14.04.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1384/Β’/14.04.2020).

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                Θεόδωρος Χαλκίδης