Ανακοίνωση Συλλόγου 23-4-2020 – Ενημέρωση για Πλατφόρμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ερωτήσεων και απαντήσεων στον ιστότοπο του Συλλόγου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, στο πλαίσιο της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του, αποφάσισε την 14/04/2020 ομόφωνα, κατόπιν σχετικής πρότασης και εισήγησης του Προεδρείου, τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στον ιστότοπο του Συλλόγου, στην οποία ο κάθε χρήστης συμβολαιογράφος – μέλος του Συλλόγου μας θα μπορεί εγγράφως να υποβάλει ερωτήματα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος που αφορούν την άσκηση της συμβολαιογραφίας και να λαμβάνει τις σχετικές απαντήσεις από τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου.

Επιγραμματικά, τα κύρια σημεία της νέας ψηφιακής υπηρεσίας του Συλλόγου θα έχουν ως εξής:

  • Σκοπός της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι η επίλυση προβλημάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος που αφορούν την άσκηση της συμβολαιογραφίας μέσω υποβολής από τους συμβολαιογράφους – μέλη του Συλλόγου εγγράφων ερωτημάτων και λήψης σχετικών απαντήσεων. Ο Σύλλογός μας μέσω της νέας ψηφιακής υπηρεσίας φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των μελών, ιδίως αυτών που η έδρα τους βρίσκεται εκτός του Κέντρου της Αθήνας (επί παραδείγματι νησιωτική Ελλάδα, απομακρυσμένες περιοχές), που έχει την ανάγκη αλλά όχι την ανάλογη ευχέρεια να υποστηριχθεί από το Σύλλογο στην άσκηση του λειτουργήματός του.
  • Κάθε συμβολαιογράφος – μέλος του Συλλόγου, με τη χρήση ειδικού κωδικού θα μπορεί να εισέρχεται στη πλατφόρμα προκειμένου να υποβάλει ερώτημα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος που αφορούν την άσκηση της συμβολαιογραφίας, σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Κατά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, οι ενότητες αυτές θα είναι δύο και συγκεκριμένα θα αφορούν ζητήματα ασφαλιστικού δικαίου (αυτονόητο είναι ότι στην ενότητα αυτή δεν θα απαντώνται ερωτήματα αναφορικά είτε με τον υπολογισμό της σύνταξης και ενσήμων είτε με τη διαδικασία συνταξιοδότησης), καθώς και ζητήματα πλειστηριασμών. Στη συνέχεια, πολύ σύντομα και σταδιακά, θα ενταχθούν επιπλέον θεματικές ενότητες στη πλατφόρμα, όπως ζητήματα που αφορούν την νομοθεσία ΕΝΦΙΑ κ.ά., με τελικό στόχο να καλυφθεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος των θεματικών ενοτήτων που απασχολούν την άσκηση του λειτουργήματός μας.
  • Τα ερωτήματα θα απαντώνται μέσω της πλατφόρμας, επίσης εγγράφως και σε εύλογο χρόνο, από τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου μας, η οποία σε εξειδικευμένα θέματα ασφαλιστικού ή φορολογικού δικαίου θα συνεπικουρείται από τον αντίστοιχο εξειδικευμένο ασφαλιστικό και φορολογικό μας σύμβουλο.
  • Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα ακολουθήσει σύντομα νεότερη ανακοίνωση, στην οποία θα επισυνάπτεται σχετικός συνοπτικός οδηγός χρήσης της υπηρεσίας.
  • Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας αναμένεται, σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, εντός του β’ δεκαπενθημέρου του Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                     Θεόδωρος Χαλκίδης