Ανακοίνωση σχετικά με διεξαγωγη πλειστηριασμών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή αναφορές συναδέλφων για το κλίμα που επικρατεί στις αίθουσες των Ειρηνοδικείων κατά τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών, σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την εξασφάλιση αστυνομικών και δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι μεριμνούν για την ακώλυτη διεξαγωγή τους.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα υπ’αριθμ. πρωτ. 523/10-12-2014 και 231/05-05-2015 έγγραφα της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης