Εγκύκλιος Συντονιστικής 14/2020 – ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη νέα ασφαλιστική ενημερότητα»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ σημερινής υπ’ αριθμ. πρωτ. 197/2020 ανακοίνωσης της ΣΕΣΣΕ, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα το πρωί, από το Σύστημα του ΕΦΚΑ χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, το περιεχόμενο της οποίας δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Ν. 4611/2019 (Α’ 73) και της Υ.Α. 15435/913/2020 (Β’ 1559), καθώς ΔΕΝ περιλαμβάνονται σ’ αυτή το σύνολο των εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από οποιαδήποτε αιτία.

Συνεπώς, συστήνουμε στα μέλη μας ν’ αναμένουν τη χορήγηση της ενιαίας ασφαλιστικής ενημερότητας από την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, που αναμένεται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, όπως ήδη σας ενημερώσαμε με την προηγούμενη ανακοίνωση.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας