Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την ασφαλιστική ενημερότητα