Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την ασφαλιστική ενημερότητα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Σας ενημερώνουμε ότι, την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00, θα διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο μέσω live streaming, με θέμα τις νομοθετικές αλλαγές και τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το σύνδεσμο: https://enotariat.gr/?p=6638.

            Ερωτήσεις και απορίες σχετικά με το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως κατά το δίωρο του σεμιναρίου, είτε μέσω της νέας υπηρεσίας που παρέχεται από την ιστοσελίδα του Συλλόγου στο σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=6505 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση notarieslaw@notariat.gr. Θα απαντηθούν μετά το πέρας του σεμιναρίου.

            Υπενθυμίζουμε σε όσους συναδέλφους δεν έχουν αποκτήσει ακόμα κωδικούς για τον ιστότοπο του Συλλόγου, ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Για τη χορήγηση κωδικών και γενικότερη τεχνική υποστήριξη, υπεύθυνη είναι η εταιρεία CLEVERMEDIA (τηλ: 210-7247506,  email: teo@clevermedia.gr).


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης