Εγκύκλιος Συντονιστικής 16/2020 – Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων – απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

          αποστέλλεται προς ενημέρωσή σας το εγχειρίδιο ερωτήσεων –απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων, την επικαιροποιημένη έκδοση του οποίου (Απρίλιος 2020) επιμελήθηκαν: 1) η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και συγκεκριμένα οι: α) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Α.Φ.), β) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου, γ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.), δ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ε) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης και στ) Διεύθυνση Εισπράξεων (Δ.ΕΙΣ.) και 2) η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.).

        Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας