Ανακοίνωση – Ανάρτηση καταλόγου μελών του Συλλόγου στο intranet

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινώντας την λειτουργία της εφαρμογής “Intranet” κλειστού προστατευμένου χώρου στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, αναρτήθηκε κατάλογος των συναδέλφων συμβολαιογράφων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα (ενημερωμένος μέχρι σήμερα), προκειμένου να διευκολύνεται και να είναι ευχερής η επικοινωνία μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει διαρκής επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Γενική Γραμματέας 

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου