Εγκύκλιος Συντονιστικής 29/2015 – Συμβολαιογραφική Σφραγίδα Ασφάλειας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η ελληνική Συμβολαιογραφία εντάχθηκε, στο προηγμένο πιλοτικό πρόγραμμα της Συμβολαιογραφικής Σφραγίδας Ασφάλειας [« Sceau Notarial de Sécurité » (SNS)], της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας, το οποίο έχει ως σκοπό να διευκολύνει την ασφαλή κυκλοφορία των συμβολαιογραφικών εγγράφων τόσο στο εσωτερικό της κάθε χώρας, όσο και στο εξωτερικό. Η SNS έχει σαν στόχο την παροχή εγγύησης για την προέλευση και την υλική πιστότητα του αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης, μαχόμενη κατά της συνεχώς αυξανόμενης κυκλοφορίας πλαστών συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Σημειώνεται ότι η Συμβολαιογραφική Σφραγίδα Ασφαλείας δεν αντικαθιστά τη Σύμβαση της Χάγης για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό.

Η μορφή και ο τρόπος χρήσης της Συμβολαιογραφικής Σφραγίδας Ασφάλειας (SNS), είναι πολύ απλά.

Ειδικότερα, η SNS είναι ένα διπλό ειδικό έγχρωμο στρόγγυλο σήμα, του οποίου η μεν αριστερή πλευρά φέρει το σήμα της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας, έναν κλειδάριθμο, αποτελούμενο από γράμματα που υποδηλώνουν τη χώρα προέλευσης του χρήστη Συμβολαιογράφου και αριθμούς και ένα διάκενο, όπου συμπληρώνεται από τον χρήστη Συμβολαιογράφο ο αριθμός και η χρονολογία της πράξης, η δε δεξιά πλευρά φέρει τον παραπάνω κλειδάριθμο, το όνομα του εθνικού συμβολαιογραφικού συλλόγου του χρήστη Συμβολαιογράφου και ένα barcode που χρησιμεύει για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση του.

Ο συντάσσων το έγγραφο Συμβολαιογράφος επικολλά το παραπάνω διπλό σήμα στο αντίγραφο της πράξης, που πρόκειται να τεθεί σε κυκλοφορία. Η υφή της SNS είναι τέτοια, ώστε μετά την επικόλλησή της δεν είναι δυνατή η αφαίρεσή της, χωρίς την καταστροφή του εγγράφου. Αν η πράξη περιλαμβάνει περισσότερα φύλλα, το παραπάνω διπλό σήμα επικολλάται σε κάθε φύλλο. Η επικόλληση της παραπάνω σφραγίδας ασφαλείας δεν είναι υποχρεωτική σε όλα τα αντίγραφα. Ο κάθε Συμβολαιογράφος είναι αυτός που θα αποφασίσει, σε ποια αντίγραφα πράξεών του θα επικολληθεί η SNS.

Ο Συμβολαιογράφος που θα χρησιμοποιήσει το αντίγραφο της πράξης καθώς και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ( δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κλπ) μπορεί πολύ εύκολα να ελέγξει την γνησιότητα του αντιγράφου με δύο τρόπους: είτε θα εισάγει τον κλειδάριθμο που είναι γραμμένος στο σήμα, στην ειδική εφαρμογή που υπάρχει στο site www.uinlsns.com (o τρόπος εισαγωγής των στοιχείων είναι παρόμοιος με τον τρόπο εισαγωγής πχ του ΑΦΜ για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας από το gsis), είτε θα κατεβάσει μια πολύ απλή εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο ή το tablet του, την εφαρμογή QR Reader και θα φέρει σε επαφή την οθόνη του κινητού με το barcode του σήματος.

Και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον το αντίγραφο είναι γνήσιο, θα εμφανιστεί είτε στην οθόνη του υπολογιστή είτε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, το όνομα του συμβολαιογράφου που συνέταξε την πράξη, η χώρα προέλευσής του, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το fax του, το email του κλπ.

Το κόστος των σφραγίδων είναι πολύ μικρό και ειδικότερα: οι 1512 σφραγίδες στοιχίζουν 114,12 ευρώ (0,075 λεπτά του ευρώ ανά σφραγίδα), συν ΦΠΑ .

Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων πλαστών συμβολαιογραφικών εγγράφων το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι επιβεβλημένη η άμεση χρήση της Συμβολαιογραφικής Σφραγίδας Ασφαλείας, στην εσωτερική διακίνηση των εγγράφων μας. Σημειώνεται ότι η παραπάνω σφραγίδα δίνει και ένα ιδιαίτερο κύρος στο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, λόγω της εμφάνισής της.

Παρακαλείστε όπως αποστείλετε αίτηση με τα πλήρη στοιχεία σας, γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες και ειδικότερα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση γραφείου, ταχυδρομικό κώδικα, τηλέφωνο, fax, e-mail καθώς και ΑΦΜ, μέχρι την 20η Μαίου 2015 στον τοπικό σύλλογό σας για να προωθηθούν μέσω του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Αθηνών στην γραμματεία της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας. Στη συνέχεια η εταιρία SIGNE S.A, στην οποία έχει ανατεθεί η παραπάνω αρμοδιότητα, θα εκδώσει τις σχετικές Συμβολαιογραφικές Σφραγίδες Ασφαλείας με κλειδάριθμους και barcode που θα αφορούν κάθε Συμβολαιογράφο ατομικά. Ο κάθε Συμβολαιογράφος θα λάβει τις σφραγίδες του, στη διεύθυνση που θα δηλώσει, και θα καταβάλει το κόστος των σφραγίδων στην υπεύθυνη εταιρία.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης