Ανακοίνωση – Σχετικά με αρχαιρεσίες Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 21-4-2015 αποφάσισε ενόψει των αρχαιρεσιών της 31ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2015 για την εκλογή Προέδρου και Συμβούλων αντίστοιχα του Δ.Σ. του Συλλόγου μας τα ακόλουθα:

1) Την αποστολή του προεκλογικού υλικού των συνδυασμών μετά την 15η Μαΐου με μία κοινή υπηρεσιακή αποστολή.

2) Την παραχώρηση αιθουσών του Συλλόγου στην Αθήνα και στον Πειραιά για την διοργάνωση συγκεντρώσεων των συνδυασμών.

3) Τη χορήγηση του καταλόγου των μελών του Συλλόγου με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών στους υποψήφιους Προέδρους και Συμβούλους των συνδυασμών.

4) Την ηλεκτρονική διακίνηση επιστολών, εγγράφων και υλικού γενικότερα των συνδυασμών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Συλλόγου και

5) Τη χρήση της περιοχής προστατευμένου περιεχομένου (intranet) στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για την ανάρτηση υλικού που αφορά τις αρχαιρεσίες αλλά και την ενημέρωση των συναδέλφων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου