Ανακοίνωση ΕΤΑΑ – Νέα παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 23.4.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., η οποία επικύρωσε την από 21.4.2015 σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Νομικών, η προθεσμία καταβολής των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταμεία μας παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2015 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης