Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή μας, αναμένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την έκδοση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας στιςσυμβολαιογραφικές πράξεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας