Ανακοίνωση Συλλόγου 18-5-2020 – Ερωτήματα για τη νέα ασφαλιστική ενημερότητα

ΘΕΜΑ: Ερωτήματα για τη νέα ασφαλιστική ενημερότητα

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Λόγω του μεγάλου αριθμού, αλλά και της πολυπλοκότητας των ερωτημάτων που θέτετε στον Σύλλογο σχετικά με τη νέα ασφαλιστική ενημερότητα, βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των καταστάσεων που προκύπτουν, αποφασίστηκε η συλλογή των αποριών και ερωτημάτων σας. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να υποβάλλετε ερωτήσεις και απορίες αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση notarieslaw@notariat.gr, όπου θα γίνεται και η συλλογή και επεξεργασία τους.


Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης