Ανακοίνωση Συλλόγου 18-5-2020 – Οδηγίες λήψης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω ΗΔΙΚΑ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω της πλατφόρμας του ΗΔΙΚΑ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας παραθέτουμε, προς ενημέρωσή σας, οδηγίες για τη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

Η λήψη του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας γίνεται με τη χρήση της πλατφόρμα του ΗΔΙΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el) και της πλατφόρμας του πρώην ΙΚΑ (www.ika.gr). Ειδικότερα:

  • Είσοδος στη πλατφόρμα του ΗΔΙΚΑ

Βήμα 1ο : https://www.efka.gov.gr/el

Βήμα 2ο : Από το μενού «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» επιλέξτε «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους»

Βήμα 3ο : Από τις επιλογές επιλέξτε «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες)»

Βήμα 4ο : Είσοδος με κωδικούς του TAXIS

  • Είσοδος στη πλατφόρμας του πρώην ΙΚΑ

Βήμα 1ο : http://www.ika.gr/

Βήμα 2ο : Από τις επιλογές επιλέξτε «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Βήμα 3ο : Από τις επιλογές ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ επιλέξτε «Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας»

Βήμα 4ο : Από την επιλογή στο μενού «Νέα Αίτηση Βεβαίωσης» επιλέξτε

α) «Ασφαλιστικής Ενημερότητας» για την έκδοση του Αποδεικτικού.

Βήμα 5ο : Επιλογή της Αιτίας χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Βήμα 6ο : Επιλογή του Είδους Ασφαλιστικής Ενημερότητας

00 Καταχώριση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης

01 Βεβαίωση μη οφειλής Ασφαλιστικής Ενημερότητας

β) «Οικοδομοτεχνικού Έργου» σε περίπτωση που υπάρχει οικοδομοτεχνικό έργο. Για την καταχώρηση απαιτείται το ΑΜΟΕ του έργου, το οποίο μεταβιβάζεται ή στο οποίο συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα.

Διευκρινίζεται ότι: Σε περίπτωση που η μεταβιβάζουσα/συστείνουσα εμπράγματο δικαίωμα εταιρεία είναι Ανώνυμη, ΕΠΕ ή ΙΚΕ απαιτείται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας μόνον από την Εταιρεία. Στην περίπτωση της Ομορρύθμου και Ετερορρύθμου Εταιρείας απαιτείται επιπλέον η έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και από όλους τους ομορρύθμους εταίρους για τις ατομικές τους εισφορές (πλατφόρμα ΗΔΙΚΑ).


Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης